Noteikumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

SIA “AMELIA VINTAGE” (reģ. nr. 44103059912, adrese: Zvārtas iela 5a-6, Līvi, Amatas novads, Latvija, LV-4101) turpmāk tekstā – Pārdevējs – interneta veikala lietošanas noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, ir attiecināmi uz visiem vietnes apmeklētājiem neatkarīgi no tā, vai tie veic vai neveic pasūtījumu tilicouture.com interneta veikalā, turpmāk tekstā – Klients.

Pasūtot Preci, Klients ir iepazinies un piekrīt Pārdevēja Noteikumiem.

Pārdevējs ir tiesīgs veikt grozījumus veikala Noteikumos.

Savstarpējās attiecības starp Pārdevēju un Klientu reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

Ja klients iegādājas apģērbu un aksesuārus, turpmāk tekstā “Preces”, ko piedāvā TILI mājaslapa, izmantojot internetu, šāds savstarpējs līgums tiek uzskatīts par distances līgumu, un uz to attiecas noteikumi par distances līgumu, tostarp, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 97/7/ EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas “Patērētāju tiesību aizsardzības likums” un Latvijas Republikas Ministru kabineta “Noteikumi par distances līgumiem”.

Visu interneta veikalā izvietoto Preču cenas ir norādītas EUR valūtā un ietver visus paredzētos nodokļus. Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta www.tilicouture.com bankas kontā. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta tikai pēc apmaksas veikšanas.

 

PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA UN APMAKSA

Klients noformē pasūtījumu, pievienojot vēlamās Preces “iepirkumu grozā”, norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru, e-pastu, apmaksas un piegādes veidu. Ievadot savus datus klients uzņemas visu atbildību par to, ka dati ievadīti korekti un atbild par to konfidencialitāti.

Pārdevējs apstiprina, ka Klienta sniegtie dati tiek izmantoti tikai produktu pārdošanas un piegādes mērķiem, izpildot personas datu aizsardzības prasības, kas noteiktas Latvijas Republikas likumdošanā.

Pārdevējs nav atbildīgs par Klienta sniegto datu precizitāti, noformējot pasūtījumu.

Pārdevējs nepārbauda produkta pircēja vai īpašnieka personas datus un neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot svešas maksājumu kartes vai personas datus.

Veiksmīgi noformējot pasūtījumu, uz Klienta e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts, kurā tiek norādīts pasūtījuma statuss un cita papildus informācija. Ja apstiprinājuma e-pasts netiek saņemts,  jāsazinās ar Pārdevēju.

Pasūtījums tiek nodots ražošanai tikai pēc pirkuma apmaksas veikšanas.

Klientam ir iespēja izvēlēties vienu no diviem apmaksas veidiem: apmaksa interneta bankā vai apmaksa ar “Paypal” (starptautisks maksājumu veikšanas serviss).

Kad pasūtījums ir gatavs, Klients saņem e-pastu, kur tiek informēts par to, ka pasūtījums ir izsūtīts. Ja saņemšanas vieta ir norādīta Tili studija, tiks nosūtīta arī apstiprinājuma īsziņa.

 

KRĀSAS

Mēs darām visu iespējamo, lai pēc iespējas precīzāk atspoguļotu internetveikalā redzamo preču krāsas. Ņemot vērā ka krāsas, kuras Jūs redziet ir atkarīgas no monitora/viedierīces iestatījumiem, mēs nevaram garantēt 100% krāsu atbilstību izvēlētajiem izstrādājumiem.

 

PIEGĀDE UN PASŪTĪJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ

Pasūtījuma ražošanas laiks ir 3-7 darba dienas, sākot skaitīt ar nākamo darba dienu pēc pasūtījuma veikšanas. Katrs pirkums tiek individuāli izgatavots šī termiņa ietvaros un pēc tam nodots izvēlētajam piegādātājam.

Izstrādājumi ar norādi IEPRIEKŠ PASŪTOT tiek izgatavoti 3 nedēļu laikā + piegādes laiks.

Pārdevējs nodrošina piegādi uz visām pasaules valstīm. Preču piegāde pirkumiem virs 100.00 EUR izvēloties Latvijas Pasta pakalpojumus vai Omniva pakomātu pakalpojumu, ir bez maksas.

Pasūtījuma saņemšanas termiņš ir atkarīgs no piegādes reģiona un adreses, no attiecīga piegādes dienesta darba laika, kurš nodrošina šī pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.

Klientam noformējot pasūtījumu, ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko pasūtījuma saņemšanas veidu:

  1. Saņemšana Tili studijā Cēsīs, Rīgas ielā 12. Šajā gadījumā pirkumu varēsiet saņemt uzreiz pēc tā izgatavošanas, darba dienās no plkst.11.00 – 17.00.
  2. Piegāde ar “Omniva” (tikai Baltijas valstīs) – pasūtījums tiek nogādāts saņēmējam 2-3 darba dienu laikā. Pakalpojuma cena Latvijā – 3,00 EUR. Lietuvā, Igaunijā – 8,00 EUR.
  3. Starptautiskā piegāde – Latvijas robežās 3 – 5 darba dienu laikā, ārvalstu sūtījumiem tas var aizņemt līdz 2 nedēļām. Šo pakalpojumu nodrošina VAS “Latvijas Pasts”. Pakalpojuma cena 6 EUR Latvijā. 12 EUR Eiropas dalībvalstīs. 28 EUR ārpus ES robežām.

Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šī Pasūtījuma saņēmējs uz adresi, kura norādīta kā saņemšanas adrese.

Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina Klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.

Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes nokavējumu, kas radies izvēlētā piegādātāja servisa rīcības rezultātā, savlaicīgi nepiegādājot preces. Ja Klients LR nav saņēmis savu pasūtījumu 30 dienu laikā no nosūtīšanas dienas, tas par šo faktu informē Pārdevēju, nosūtot informāciju uz pa e-pastu info@tilicouture.com norādot sava pirkuma numuru un datumu.

 

PRECES ATGRIEŠANA

Pirms preces atgriešanas, Pircējam obligāti ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: info@tilicouture.com !

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītas Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģināls iesaiņojums un marķējums.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ no Klienta Preci, ja Prece netika atgriezta oriģinālā iesaiņojumā, iesaiņojums ir nopietni bojāts, ir manāmas nelielas lietošanas pazīmes.

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās Preces, ja tai ir konstatēts rūpniecisks defekts.

Atgriežot Preci atpakaļ, Klients var apmainīt to pret analogu Preci vai saņemt atpakaļ samaksāto naudu. Piegādes izmaksas no Pārdevēja puses tiek segtas tādā gadījumā, ja Precei ir bijis rūpniecisks defekts. Ja izvēlēsieties saņemt atpakaļ samaksāto naudu, tā tiks pārskaitīta uz kontu, no kura tika veikts pirkums, 30 darba dienu laikā pēc preces saņemšanas atpakaļ pie Pārdevēja.

Pārdevējs patur tiesības nemainīt un neatgriezt samaksāto summu individuāli pielāgotām precēm un pasūtījumiem.

 

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Vietnes saturs (grafiskie materiāli, tekstuālā informācija, videomateriāli, pogu ikonas, datu apkopojumi, programmatūra un tās izkārtojums) ir SIA “AMELIA VINTAGE” īpašums. To aizsargā Latvijas Republikas likumdošana un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību.

Vietnes satura pārpublicēšana un kopēšana ir atļauta tikai personīgai lietošanai. Vietnes satura pārpublicēšana un kopēšana citiem mērķiem, bez rakstiski saskaņotas atļaujas, ir aizliegta.

 

STRĪDU ATRISINĀŠANA

Gadījumā, ja starp Pārdevēju un Klientu ir radušās domstarpības, tās atrisina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja domstarpības nav atrisināmas pārrunu ceļā, tās risina Latvijas Republikas likumdošanas paredzētajā kārtībā.

 

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma neizpildi un citu saistību nepildīšanu, ja ir radušies nepārvaramas varas apstākļi – saistību neizpilde no trešo personu puses, nacionāla mēroga ārkārtas stāvoklis, terorisms vai tā draudi, vides un klimata anomālijas. Ja rodas šādi apstākļi, Pārdevējs cenšas novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Jautājumi, kas nav atrunāti Pārdevēja Noteikumos, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

 

JAUTĀJUMI + ATBILDES

VAI VISS KAS REDZAMS TILICOUTURE.COM LAPĀ, IR  PIEEJAMS ARĪ STUDIJĀ?

Ne vienmēr, jo katrs produkts tiek izgatavots pēc pasūtījuma. STUDIJĀ ir pieejams plašs preču klāsts lai tos aplūkotu un pielaikotu, tomēr iespējams, ka daži no tilicouture.com redzamajiem izstrādājumiem STUDIJĀ var nebūt pieejami.

 

ES VĒLOS IZSTRĀDĀJUMU, KAS NAV VAIRS PIEEJAMS

Lūdzu rakstiet uz info@tilicouture.com, un mēs centīsimies atrast labāko risinājumu.

 

KĀDS IR PIEGĀDES LAIKS UN IZMAKSAS?

Regulārais piegādes laiks Eiropā ir apmēram 5-7 darba dienas.

Regulārais piegādes laiks ārpus Eiropas ir apmēram 7-14 darba dienas.

Latvija / EUR 3-6

Lietuva, Igaunija / EUR 8

ES valstis / EUR 12

Pārējā pasaule / EUR 28

 

KAD TIKS PIEGĀDĀTI “IEPRIEKŠ PASŪTĪTI” IZSTRĀDĀJUMI UN KĀDS IR TO IZGATAVOŠANAS LAIKS?

Izstrādājumi ar norādi “IEPRIEKŠ PASŪTOT” tiek izgatavoti trīs nedēļu laikā pēc apmaksas veikšanas + piegādes laiks.